Ca. 315 släktingar mötte upp till det släktmöte som hölls i Härnösand 5-6 augusti. På morgonen samlades man på kajen i Härnösand där ett gruppfoto togs. Därefter delades deltagarna in i två grupper. Den ena gruppen tog en båttur uppför Ångermanälven under nya Höga Kusten bron till Sandslån. Den andra gruppen tog en bussfärd till Dal sockenkyrka samt släktgården Galagök. Efter gemensam lunch vid sandslån bytes grupperna av.

På kvällen åtnjöts en middag med dans på S:t Petri logen. Dessutom genomfördes ett medlemsmöte och val av ny ordförande i föreningen.

På söndagen avhölls ett intressant föredrag av Landsarkivarien, som berättade om skolan i Härnösand där Olof Ersson Lindahl fick möjlighet att studera.