"Före sin tid"

 

Boken  "Före sin tid" är skriven av läkaren Lita Tibbling Grahn född Lindahl, dotter till Olov Lindahl (f 1893 i Vilhelmina, död 1975). Och är ett urval av brodern, professorn Olov Lindahl (död 1991) medicinkritiska artiklar och anföranden.  Med Lindahlsk debattlusta, skärpa och logisk slutledningsförmåga satte han skolmedicinen gentemot hälsorörelsen under granskningslampan.

 

Boken går att beställa.  Läs på följande länk:  Före sin tid