Bakgrund:

"Släktföreningen Lindahl från Galagök"  bildades år 1948. Medlemmar i föreningen är alla som är ättlingar till Olov Lindahl från Galagök (eller med ättling gift eller motsvarande). Det utgår ingen medlemsavgift i föreningen, men den som vill lämna ett frivilligt bidrag kan göra det på föreningens postgirokonto 41 17 32 - 1.

Släktregister...

Släktföreningen har en styrelse som upprätthåller ett släktregister. Grunden till det nuvarande släktregistret baseras på släktforskning under 1930 och 40-talet av kyrkoherden i Tortuna Ragnar Lindahl. Dessa släktuppgifter publicerades år 1954 i ett 72-sidigt häfte ("gula boken") av dennes bror, stadsfiskalen och fastighetsmäklare i Enköping, Erik Lindahl. Sedan 1993 har släktregistret kompletterats, uppdaterats och väsentligt utvidgats med hjälp av många släktfoskarintresserade medlemmar. År 1996 publicerades en väsentlig utökad släktförteckning ("röda boken"), som innehöll ca. uppgifter om 4358 personer.  Fyra år senare vid släktmötet i Härnösand år 2000 utkom den senaste utgåvan av släktregistret kompletterat med en släktkrönika och ett foto galleri ("blå boken i tre delar).  I denna utgåva finns nu ca 8705 släktingar registrerade, varav drygt 6000 är i livet, i tio generationer efter Olov Lindahl.

Släktnummer...

Varje släkting har ett släktnummer som entydigt beskriver släktskapet med Olov Lindahl från Galagök. Numret inleds med bokstäverna OL som står för Olof Lindahl. I nästa position anges en siffra för den av Olofs barn som man är släkt med (tex. en 1:a om man är släkt via den äldsta sonen Erik Lindahl). På samma sätt anges därefter en siffra för den av hans barnbarn som man är släkt via och så vidare. 

Personer som är ingifta i släkten erhåller samma släktnumer som sin make/maka/sambo/ med ett Sufix G1, G2 etc. beroende om det är giftemål nr 1, 2 etc. Exempelvis var Erik Lindahl  OL-1 gift två gånger och hans första maka har därför nr OL-1.G1 meddans hans andra maka har nr OL-1.G2

Släktkrönika...

1973 publicerade Olov H:son Lindahl  (OL-1-5-5-1-6-1), industri- och marinläkare från Dalarö, en släktkrönika som omfattande beskriver de allra tidigaste generationerna och speciellt då den gren som Olof H:son  själv härstammar från. Han skildrar också i denna släktkrönika mycket av samtiden och levnadsvillkoren i Norrland under 1500-, 1600- 1700 och 1800-talet. Denna släktkrönika ingår nu i den Blå boken som står nämnd tidigare, samt läsas under meny rubriken Släktkrönika

Släktmöten...

1948 - Släktmöte den 14 och 15 augusti detta år hade organiserats av jägmästare Ragnar Lindahl Östersund (OL-1-4-2-2-2), kyrkoherden Ragnar Lindahl, Toruna (OL-1-4-2-5-3), doktor Olov H:son Lindah Lidingö (OL-1-5-5-1-6-1)  och direktören Axel Nordenstedt Sundbyberg (OL-1-4-2-4-4.  En interimsstyrelse utsågs med Ragnar Lindahl från Östersund som ordförande och med uppdrag att till 1950 utarbeta förslag till stadgar och riktlinjer för föreningens verksamhet.

1950 - Släktmöte hölls i Sollefteå den 6 augusti, bl.a. utflykt till Galagök. Ett sjuttital släktmedlemmar var närvarande.

1952 - Den 2 augusti samlades man till släktmöte med efterföljande middag på restaurang Soliden på Skansen i Stockholm.

1954 - Fyrtiosex släktmedlemmar träffades den 1 augusti i Vilhelmina. På programmet stod högmässa, släktmöte i folkskolan, filmförevisning och middag. "Gula Boken" presenterades.

1958 - Släktmöte hölls den 23 augusti på Milesgården på Lidingö med efterföljande middag på Hotell Foresta. Tjugotvå släktmedlemmar deltog och rådman Carl-Georg Lindahl Sundsvall (OL-1-4-2-2-2-1 valdes till ny ordförande.

1963 - Åter hölls släktmöte på Hotell Foresta. Det ägde rum den 24 augusti och deltagarantalet uppgick till arton personer.

1968 - Ett till den 24 augusti planerat släktmöte i Stockholm fick ställas in. Föreningen hade gått i ide och vaknade inte till förrän hösten 1993.

1994 - Den 11 juni samlades 170 släktmedlemmar i Stockholms äldsta hus, "Gråmunkehuset" på Riddarholmen. De blev bl.a. förevisade Riddarholmskyrkan och avslutade dagen med middag och dans på restuaurang Cattelin i Gamla Stan. Vid kaffet efter maten hölls släktmöte och Staffan Lindahl Stockholm (OL-1-4-2-2-2-2-1) valdes till ny ordförande i föreningen.

1997 - Till släktmöte den 2 och 3 augusti i Vilhelmina kom omkring 240 släktmedlemmar. Efter båt- och bussutflygt till den samiska kultplatsen Fatomakke blev det middag med dans på Hotell Vilhelmina. På Vilhelmina museum hade det arrangerats en särskild utställning om släkten.

2000 - I Nordens Aten, dvs. Härnösand, med omgivningar blev det släktmöte den 5 och 6 augusti. Ca: 340 släktingar hade möt upp. Båt- och bussutflykt till Galagök via Ångermanälven och Högakustenbron stod på programmet, liksom middag med dans och föredrag om det 350-åriga Hörnösandsgymnasiets anknytning till släkten. Bo Lindahl (OL-1-4-2-2-2-2-3) valdes till ny ordförande.

2004 - I Stockholm anordnades ett släktmöte den 14 augusti på Evert Taubs terass.

2009 - I Lycksele hölls ett släktmöte den 8:e augusti som samlat cirka 180 släktmedlemmar

2014 - I Uppsala hölls ett släktmöte den 9:e augusti som samlade 188 släktmedlemmar

2019 - I Umeå hölls ett släktmöte den 17 - 18 augusti som samlade 103 släktmedlemmar