Släktstatistik

Nedan följer en del statistik om släkten.

10250 nu kända släktmedlemmar 

 • 6788 ättlingar

 • 3462 ingifta 

 • 5285 män

 • 4965 kvinnor  

 • 4661evande

 • 5589 döda  

 

Ättlingarna utgör 2/3  

Faktiskt något fler män  

45% av släkten lever!  

 

Fördelning av släktmedlemmar mellan generationerna 0-10:

 • 3 släktingar i generation O  

 • 9 släktingar i generation 1

 • 37 släktingar i generation 2  

 • 69 släktingar i generation 3  

 • 198 släktingar i generation 4  

 • 603 släktingar i generation 5  

 • 1310 släktingar i generation 6  

 • 2285 släktingar i generation 7  

 • 3075  släktingar i generation 8  

 • 2087 släktingar i generation 9  

 • 454 släktingar i generation 10

 •  20 släktingar i generation 11 

 

 • Olof Lindahl och hans två hustrur
 • De fyra barnen och deras makar
 • Barnbarnen
 • Barnbarnsbarnen

 

 

 • I generation 8 fmns f.n. de flesta  

De tio vanligaste efternamnen:

 • 1. Sundelin (383)  

 • 2. Lindahl (361)  

 • 3. Grönlund (202)  

 • 4. Andersson (181)  

 • 5. Johansson (173)  

 • 6. Eriksson/ Ericsson (169)  

 • 7. Lindgren (145)  

 • 8. Sollén  (125)  

 • 9. Jonsson/Jonson (125)

 • 10. Nilsson (116)

 

Nu är Sundelin det vanligaste efternamnet strax under 4%

 Totalt förekommer cirka 1655 olika efternamn

 

De tio vanligaste bostadsorterna;

 • 1. Umeå (475)  

 • 2. Stockholm (408)  

 • 3. Lycksele (289)  

 • 4. Uppsala  (268)  

 • 5. Vilhelmina (227)  

 • 6. Göteborg (141)  

 • 7. Västerås (110)  

 • 8. Lidingö (109)  

 • 9. Täby (105)  

 • 10.Örebro  (97)

En påfallande stor norrlandsdominans men lägger man samman Stockholm med dess kranskommuner blir det förstås flest där.